Portal dla Inwestorów, Architektów i Wykonawców.

logo
Przeszukaj zasoby naszej bazy
0..9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jesteś tu: Strona główna wypunktowanie Aktualności wypunktowanie Grupa Kingspan dołącza do Science Based Target Initiative w celu zredukowania...
Zobacz:

Aktualności

Grupa Kingspan dołącza do Science Based Target Initiative w celu zredukowania emisji gazów cieplarnianych

14-01-2019

Grupa Kingspan dołączyła do ponad 370 organizacji, takich jak Coca-Cola, Dell, Glaxo SmithKline i Tesco, które w ramach Science Based Target Initiative zadeklarowały się do globalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.


Grupa Kingspan dołącza do Science Based Target Initiative w celu zredukowania emisji gazów cieplarnianych zdj. 1

fot. Kingspan


Inicjatywa ta, będąca wynikiem partnerstwa pomiędzy Światowym Instytutem Zasobów Naturalnych (WRI), Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF), CDP (znane wcześniej jako Carbon Disclosure Project) i the United Nations Global Compact, wspiera zrzeszone w niej organizacje w zapobieganiu negatywnym skutkom zmian klimatycznych przez określenie poziomu koniecznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Dla Groupy Kingspan oznacza to zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do roku 2025 o 10% w porównaniu z rokiem bazowym, za który przyjęto 2017. Kingspan zobowiązuje się również do zredukowania absolutnej emisji powstałej przez zakupione towary i usługi, podróże służbowe, transport i sieć dystrybucji, jak również do zwiększenia wycofania z eksploatacji już sprzedanych produktów o 10%.


SBTi dostarcza uczestniczącym w niej organizacjom jasno zdefiniowanej ścieżki służącej zabezpieczeniu ich rozwoju przez określenie ilości i tempa redukcji gazów cieplarnianych. Te założenia, konieczne do utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsiusza, zbiegają się z Porozumieniem Klimatycznym podpisanym w 2015 przez 195 kraje podczas Konferencji Klimatycznej w Paryżu.


– Kingspan jest organizacją, która stosuje zrównoważone praktyki biznesowe, począwszy od naszych produktów, skończywszy na procesach operacyjnych i naszych pracownikach. Dlatego jesteśmy zachwyceni możliwością podpisania Science Based Targets Initiative. To daje nam mierzalne wyznaczniki celów, jakie nasza firma chce osiągnąć i upewnia, że będziemy dotrzymywać słowa w ich realizacji – powiedział Gene Murtagh, CEO Grupy Kingspan.


Obecność w ponad 100 lokalizacjach, z ponad 13,000 pracownikami w skali globalnej powoduje, że Grupa Kingspan nie może nie docenić wpływu, jakie wywiera na środowisko naturalne. STBi jest kolejną ważną inicjatywą umożliwiającą działania firmy w tak zrównoważony sposób, jak jest to możliwe.


W 2017 69% całej energii używanej przez Grupę pochodziła ze źródeł odnawialnych, Kingspan jest również na dobrej drodze aby osiągnąć status Net Zero Energy (NZE) do roku 2020.


W ramach starań o osiągnięcie statusu NZE, Groupa zredukowala o 77% natężenie węgla, korzysta również z 34,5 GWh energii tworzonej na własnym terenie. Kingspan bedzie kontywuował zwiększenie wydajności energetycznej, zwiększy zużycie energii odnawialnych i rozszerzy zasieg programu redukcji gazów cieplarnianch na cały łańcuch dostawczy.


Kingspan jest również jedną z 114 firm w skali światowej, które znalazły się na „Liście A” stworzonej przez CDP w 2017 i 2016 roku. Klasyfikacja ta rozpoznaje postęp poczyniony w rozwiazywaniu problemów ekologicznych. CDP, zwana poprzednio the Carbon Disclosure Project, jest organizacją non-for-profit, kierowaną przez miedzynarodowych inwestorów, która mierzy globalny wpływ firm na środowisko naturalne.

Grupa Kingspan dołącza do Science Based Target Initiative w celu zredukowania emisji gazów cieplarnianych zdj. 2
lista aktualności

Copyright 2013. www.budoskop.pl | Budownictwo w zbliżeniu| Polityka cookies Wszystkie prawa zastrzeżone.Partner Strategiczny:


INFO-INWEST Inwestycje budowlane

realizacja: Ideo
powered by: CMS Edito